Blanka Sigmundová

Blanka Sigmundová se v čele s neziskovou organizací Loono zaměřuje na edukaci laické veřejnosti v oblasti zdraví a prevence. Vystudovala sociální práci, mediální studia a žurnalistiku na Masarykově univerzitě v Brně. Čtyři roky strávila v organizaci ParaCENTRUM Fenix, která se zaměřuje na pomoc lidem po úrazu míchy. Má zkušenosti ze sektoru veřejného zdravotnictví, kde měla na starosti koncepci a rozvoj programů zdravotní prevence. V Loono působí téměř dva roky, nejprve na pozici business developera a nyní na pozici ředitelky.

Share This Speaker
Leave a Comment

Speaker Details