Jan Vohryzek

Janek má v českém Googlu na starost práci s rychle rostoucími B2B startupy. Specializuje se tak na lead generation a hledání nových, profitabilních trhů pro softwarové produkty. Mimo business se stará o vztahy z neziskovými organizacemi.

Share This Speaker
Speaker Details